Kategoriarkiv: Accept

Medfølelses fokuseret terapi

Har du ledt efter en medfølelsesorienteret terapi, så se med her. Jeg har modtaget undervisning af Professor Paul Gilbert i CFT (Compassion Focused Therapy), der er ophavsmanden bag CFT. Efter at have oplevet CFT og værdierne bag, har jeg påbegyndt to-årig efteruddannelse, der inkluderer undervisning fra hovedkapaciteterne fra England samt dansk supervision.

I videoen fra 2013 (på engelsk 49:38 min) gennemgår han bl.a. hvordan vores hjerne har udviklet sig og hvordan dit sind kan styrkes ved at organiseres sig ud fra en medfølelses orienteret tilgang. Den store forekomst af depression, peger han på, skyldes hovedsagligt en kombination af vores moderne samfund og måden vores (utidssvarende) hjerne fungerer på.

 

At omfavne og normalisere det dømmende negative tankeindhold

Via acceptance og diffusion demonstrerer Steven C. Hayes i  videoklip fra 2013 (på engelsk på 2:52 min) det uregerlige sind (på engelsk) om det negative indhold i vores tanker og hvorledes denne tendens kan være både hensigtsmæssig i nogle henseender men også kan normaliseres ved at distancere sig fra tankens negative indhold, når den er skadelig for en i den dømmende, kontrollerende, og negative strøm af tankerflow rettet mod en selv. Denne tilgang har vundet indpas i Acceptance and Commitment Therapy (3. bølge indenfor kognitiv terapi)

Dr. Russel Harris forklarer ACT “i en nøddeskal” hvordan man med mindfulness lærer at forholde sig anderledes til alt det man kæmper indvendigt med i ens liv i videoklip her fra 2012 (på engelsk 9:36 min)