Kategoriarkiv: Behandling

Skal du indlægges, fordi du er spiseforstyrret?

 

Det er de færreste med spiseforstyrrelser, der har behov for indlæggelse og intensiv behandling, fortæller Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d.,  formand for
Dansk Selskab for Spiseforstyrrelse i dette oplæg til sunhedspolitik på området . Mette er også behandler og visitator på ambulatorie for spiseforstyrrelser, Stolpegård.
Er du middelsvært spiseforstyrret, foreslås der tværfaglig ambulant behandling bl.a. med hjælp til normalisering af spisevaner, ændring af kropsopfattelse m.m.

I de lettere tilfælde, kan jeg tilbyde forløb, idet psykologer  i primærsektoren kan afhjælpe, ofte i samarbejde med egen læge, diætist eller psykiater.

Som Mette Waaddegaard også er inde på, er det en misforståelse, hvis man mener man først skal sætte ind overfor spiseforstyrret tankegang og kropsopfattelse før man kan tackle at ændre på den spiseforstyrrede adfærd. For de psykiske problemer vedligeholdes tværtimod af spiseforstyrrelsens øvrige symptomer med undervægt, vægtsvingning, fejlernæring og overspisning med udrensninger, forklarer Mette Waaddegaard. Og en del af løsningen på problemet, der nu er blevet selve problemet, gør, at man er nødt til konfronteres det man ikke tør, bl.a. frygten for fedt, tab af kontrol over madindtag osv. og træne nye regelmæssige vaner mens man arbejder med de psykosociale problemstillinger.

Du kan kontakte mig her for at høre nærmere om jeg kan være dig behjælpelig der, hvor du eller din pårørende er i en spiseforstyrrelse.

En undersøgelse fra 1996 viste, at her havde hver 4. af de almindelige piger i 8.-9. klasse og gymnasiet risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser. Jo før du er opmærksom på en spiseforstyrrelse kan være under opsejling, jo lettere kan du få hjælp til at forebygge den optræder.

En risikoadfærd er en tilstand, der kan risikere at udvikle sig til en sygdom, ifølge Mette Waaddegaard i samme undersøgelse. Og ifølge hende skal 4 forskellige hovedpunkter skal være opfyldt, før man kan sige, det er risikoadfærd. Det er ikke kun en slankekur! De andre ting skal med:

  • negativ kropsopfattelse og frygt for fedme
  • uregelmæssige spisevaner
  • masser af vægtregulationer af den ene eller anden art
  • og en dårlig og ustabil selvværdsfølelse.

 

spiseforstyrrelse
Billedet er fra linket til landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade,hvor du også kan læse mere om diagnoserne på http://www.lmsnyt.dk/Images/pigen.gif

Mentorordning efter endt behandling?

Har du i forbindelse med afsluttet forløb HosPsykolog brug for en mentor, kan jeg generelt henvise til LMS hjemmeside, der har en række tilbud og vil i øvrigt kan anbefale du via deres hjemmeside kan læse meget mere om for spiseforstyrrelser og selvskade.

Mentor ordning gælder primært  for dig, der bor i hovedstadsområdet, som er i behandling, eller for nyligt er blevet udskrevet. Den er også for dig, som ikke har været i behandling i psykiatrien, men som måske har været igennem et andet behandlingsforløb. Læs mere her.

 

 

Smerte bag din afhængighed?

I denne afkortede video (3:24 på engelsk) fortæller læge Gabor Mate, der har specialiseret sig indenfor behandling af afhængighed, hvad han har erfaret den svære lidelse dækker over. Lindringen er, ifølge Mate, at lære at stå ved med smerten bagved og blive mødt med medfølelse fra nogen.

HosPsykolog.dk tilbydes du også støtte til at kunne bearbejde tab og traume og smerten forbundet hermed.  Som Mate påpeger det,  kan det i vores samfund være svært at være med sig selv, og de fleste bruger strategier (forskellige former for afhængighed) for komme væk sig selv en stund.

og her et længere videoklip fra 2012 (18:46 på engelsk) om blandt andet ikke at være bange for at dø, men bare for at leve. Om genvindelse af kontrol, smertelindring og årsager bag afhængighed, bl.a. manglendfulde neurologisk udvikling i hjernen.

 

Hvad er depression og hjælper samtaleterapi?

Redigeret indlæg af 22. april 2014

Du skal vide at du kan fremstå for omverdenen på en måde, hvor det er svært for andre at opdage, at du lider af en depression. Det er ikke altid lige til at se. Lægen såvel som andre mennesker kan overse det.  Ligesom det kan komme bag på dig selv, at du er ramt af depression, mange mennesker rammes af og heldigvis kan behandles for. Depression er ikke det samme som at være nedtrykt. Hvis du læse lidt mere om depression, symptomer og tegn, har speciallæge Lars Vedel Kessing skrevet om det her.

Her kan du læse lidt om, hvorfor chefpsykolog Irene Oestrich mener, at depressioner bør behandles med samtaleterapi, især den kognitive behandling fremhæves på netdoktor.dk artikel.