Kategoriarkiv: Angst

Hvorfor du er ramt af depression, angst og hvorfor er svaret ikke altid mere medicin?

I stedet for at blive mødt af lægen med: hvad er der i vejen med dig? er det med til at nedbringe skamfølelsen at nogen spørger til, hvad skete der med dig. Jeg faldt over denne let forståelige artikel (på engelsk, desværre) fra 28. januar 2018, du måske har gået og søgt. Dig, der ikke kan forstå, hvorfor dine depressioner og lidelser er så svære at komme af med. Svaret finder psykologen ofte ud af sammen med dig, når du har fundet modet til at se nærmere på, hvad der gik forud. Før depression satte ind. Compassion Focused Therapy CFT, har jeg fundet er vældigt egnet og en skånsom måde at bearbejde traumer, fordi den hjælper med at nedbringe den skam, der så ofte er forbundet med, hvad du blev udsat for. Eller ligefrem overlevede i på trods af ubeskrivelige smerter og ensomhed over ikke at kunne dele det med nogen.

Læs artikel her

 

 

 

Bøn hjælpsomt mod depression og angst

Redigeret indlæg af 18. juli 2014

Se nedenstående undersøgelse om en ressource, der sjældent tales højt om. Jeg tror det er vigtigt at alle, på hver deres måde, finder ind til kendte eller ukendte ressourcer og hjælpsomme tilgange, der kan lindre og afhjælpe mod den svære situation det er, at være plaget af angst og/eller tynget af depression, hvor man kan opleve fx formindsket syn på fremtiden og at alt håb er ude og man går igennem et mørke uden tro på et lys forenden af tunellen.

Denne undersøgelse  fra University of Mississippi, viser at bøn kan være hjælpsomt mod depression og angst og bl.a. øge optimismen. ” participants receiving the prayer intervention showed significant improvement of depression and anxiety, as well as increases of daily spiritual experiences and optimism compared to controls (p < 0.01 in all cases). ”

Forsøgspersonerne blev udsat for bøn i 6 ugentlige sessioner af  1 times varighed og bl.a. målt for cortisol indhold forskerne kontrollede med en kontrolgruppe, der ingen bøn modtog.  Der var signifikant og positiv effekt op til en måned efter forsøget og det efterfølgende follow up studie viste, at de bedringerne signifikant varede ved året efter.

Ondt i sjælen på studiet

Redigeret fra indlæg af 26. marts 2014

Desværre rammes flere unge af stress og angst ude på landets ungdomsuddannelser. Studievejledere møder flere unge med ondt i sjælen – Politiken.dk.

Her en beretning fra en gymnasieelev der kan fortælle om konstant ondt i maven, frygt og der er grund til at være bange, selvom man scorer 12-taller. http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/ECE2144634/gymnasieelev-vi-slider-os-gennem-uddannelserne-med-kronisk-ondt-i-maven/

Kognitiv terapi og litteratur

Redigeret indlæg af 24. marts 2014 Kognitiv terapi, panikangst, social fobi

Du har måske prøvet andre former for behandling, der ikke flyttede så meget ved, hvordan du går og har det. For nogle, er det ikke virksomt nok at tale og fx sætte ord på følelser. Du mangler færdigheder, der gør at du kan handle anderledes i din hverdag. Det kan for nogle være svært at ændre adfærd ved alene at tale om vanskelighederne. Du har måske i brug for konkrete “metoder” til at finde mere hensigtsmæssige måder at bryde igennem de vanskeligheder du oplever her og nu som en hæmsko i dit liv. Du lider måske af en fobi du på egen hånd ikke kan ryste af dig.

Ved at arbejde ud fra den kognitiv metode, kan du få hjælp til at undersøge, hvordan negative automatiske tanker konkret indvirker på dine handlinger.  Sammen med mig undersøge vi de indre forestillingsbilleder eller tanker du gør dig. Vi ser på, hvordan disse er forbundet til måder du opfører dig på i bestemte situationer og hvad det har som konsekvens. Derefter omstrukturerer, dvs ændrer, vi på de mønstre, der forstærker den uønskede handling/adfærd. Bagefter udtænker vi måder, hvordan du bedst får afprøvet og trænet disse ændringer. Vi undersøger også bestemte måder du tænker om dig selv og livet, der også spiller ind i , når indlærte vaner skal brydes.

Den gode nyhed er, at det er muligt, at lære at “gøre ting” du længe ikke har turdet, kunnet eller magtet. Måske genoptage aktiviteter, som du tidligere ikke havde besvær med.

Hvad med mine følelser?

Ved at undersøge dine tanker, deres indhold og deres indflydelse, kan vi på mærkbar vis indføre nye forandringer, der påvirker det følelesliv du går og døjer med, der ofte er forbundet med stærke oplevelser i kroppen. Kognitiv terapi er en konkret måde, forskning viser, giver lindring med god effekt. Det er ingen mirakelkur, der ligger meget arbejde bag, men ved at granske nærmere i sammenhængen mellem det der sker og det du tænker mens det sker, kan du helt konkret opdage, hvad der er “i spil”. Herefter kan vi sammen afsøge ny viden og bedre handlemønstre baseret på mere præcise og realistiske fakta. Du vil gøre dig nye erfaringer med at prøve andre adfærdsstrategier end dem, du er vant til med det formål fx at overvinde angst.  Forskellige opgaver vi sammen udarbejder mål for skal afprøves i det virkelige liv. Målet er at du på egen hånd skal tilegne dig nye færdigheder, lære at omsætte nye strategier og kunne klare dig uden mig, som psykolog.

Det kræver stort mod at begynde at konfrontere dig med det, du er fx er rigtig bange for. Sammen finder vi det niveau, du skal kunne mestre på egen hånd.

Forskellige former for angst

Chefpsykolog på Århus Universitetshospital, Nicole Rosenberg, fortæller her i lydfil om forskellige former for angst og hvordan man i den kognitive model behandler angstlidelser.

Her et par links til danske bøger om kognitiv terapi. Generelt om kognitiv terapi, se evt litteratur.

  • Kognitiv terapi: modeller og metoder. Af Merete M.Mørch, Nicole K. Rosenberg.

  • Følelser med fornuft : at styre hvad du føler ved at styre hvad du tænker/Dennis Greenberger, Christine A. Padesky. -1. udgave .

  • Hvis du er facebook bruger, kan du se interview med Aron T. Beck. Beck er den mest kendte psykolog , der udviklede kogntive modeller og terapi til fordel for den psykoanalytisk skoling han forud havde taget uddannelse i.