Kategoriarkiv: spiseforstyrrelse

Få kontrol over din spiseforstyrrelse med CBT-E

Jeg efteruddanner mig løbende og lige modtaget undervisning om CBT-E du kan læse nærmere om her . På tværs af forskellige typer spiseforstyrrelser tilbyder jeg strukturerede forløb på baggrund af nærmere visiterende forsamtale. CBT-E er baseret på kognitiv terapi med fokus på her og nu at afhjælpe mod spiseforstyrrelsen overtager dit liv eller dit barns. CBT-E er en transdiagnostisk (på tværs af diagnoser) tilgang, hvad enten du lider af anoreksi, bulimi eller overspisning. Eller en kombination af dette.

Kontakt mig i dag her, hvis du er interesseret i at få tilrettelagt et 20 ugers forløb hos mig. Det er ikke alle, der er klar til gruppebehandling, der tilbydes flere steder og jeg kan tilbyde individuelle forløb, forudsat du ikke har en spiseforstyrrelse, der kræver decideret indlæggelse.

Dr. Christopher Fairburn er en internationalt anerkendt forsker og ekspert på spiseforstyrrelser og har i over 15 år forsket i emnet og udviklet dette strukturerede 20 ugers forløb, som han også psykologer, som jeg i. Fairburn har skrevet en lang række brugervenlige bøger om emnet. Fx om overspisning, læs evt. her.

Fairburn fortæller, at med CBT-E  behandling er der god effekt for over 2/3 af dem der starter behandling. Jo tidligere man sætter ind overfor spiseforstyrrelsen, jo lettere er det at igangsætte forandringsprocessen. Der vil indgå en lang række problemløsende opgaver, som du skal være indstillet på at forfølge igennem de 20 uger, som behandlingen strækker sig over.

Jeg er især interesseret i at tilbyde behandling for unge inden spiseforstyrrelsen for alvor har sat ind og jeg vil altid spørge til, hvordan vi får involveret din egen læge, hvis det er krævet.

Skal du indlægges, fordi du er spiseforstyrret?

 

Det er de færreste med spiseforstyrrelser, der har behov for indlæggelse og intensiv behandling, fortæller Mette Waaddegaard, speciallæge i psykiatri, Ph.d.,  formand for
Dansk Selskab for Spiseforstyrrelse i dette oplæg til sunhedspolitik på området . Mette er også behandler og visitator på ambulatorie for spiseforstyrrelser, Stolpegård.
Er du middelsvært spiseforstyrret, foreslås der tværfaglig ambulant behandling bl.a. med hjælp til normalisering af spisevaner, ændring af kropsopfattelse m.m.

I de lettere tilfælde, kan jeg tilbyde forløb, idet psykologer  i primærsektoren kan afhjælpe, ofte i samarbejde med egen læge, diætist eller psykiater.

Som Mette Waaddegaard også er inde på, er det en misforståelse, hvis man mener man først skal sætte ind overfor spiseforstyrret tankegang og kropsopfattelse før man kan tackle at ændre på den spiseforstyrrede adfærd. For de psykiske problemer vedligeholdes tværtimod af spiseforstyrrelsens øvrige symptomer med undervægt, vægtsvingning, fejlernæring og overspisning med udrensninger, forklarer Mette Waaddegaard. Og en del af løsningen på problemet, der nu er blevet selve problemet, gør, at man er nødt til konfronteres det man ikke tør, bl.a. frygten for fedt, tab af kontrol over madindtag osv. og træne nye regelmæssige vaner mens man arbejder med de psykosociale problemstillinger.

Du kan kontakte mig her for at høre nærmere om jeg kan være dig behjælpelig der, hvor du eller din pårørende er i en spiseforstyrrelse.

En undersøgelse fra 1996 viste, at her havde hver 4. af de almindelige piger i 8.-9. klasse og gymnasiet risikoadfærd for udvikling af spiseforstyrrelser. Jo før du er opmærksom på en spiseforstyrrelse kan være under opsejling, jo lettere kan du få hjælp til at forebygge den optræder.

En risikoadfærd er en tilstand, der kan risikere at udvikle sig til en sygdom, ifølge Mette Waaddegaard i samme undersøgelse. Og ifølge hende skal 4 forskellige hovedpunkter skal være opfyldt, før man kan sige, det er risikoadfærd. Det er ikke kun en slankekur! De andre ting skal med:

  • negativ kropsopfattelse og frygt for fedme
  • uregelmæssige spisevaner
  • masser af vægtregulationer af den ene eller anden art
  • og en dårlig og ustabil selvværdsfølelse.

 

spiseforstyrrelse
Billedet er fra linket til landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade,hvor du også kan læse mere om diagnoserne på http://www.lmsnyt.dk/Images/pigen.gif

Mentorordning efter endt behandling?

Har du i forbindelse med afsluttet forløb HosPsykolog brug for en mentor, kan jeg generelt henvise til LMS hjemmeside, der har en række tilbud og vil i øvrigt kan anbefale du via deres hjemmeside kan læse meget mere om for spiseforstyrrelser og selvskade.

Mentor ordning gælder primært  for dig, der bor i hovedstadsområdet, som er i behandling, eller for nyligt er blevet udskrevet. Den er også for dig, som ikke har været i behandling i psykiatrien, men som måske har været igennem et andet behandlingsforløb. Læs mere her.

 

 

Hvilke metodiske tilgange til hvad?

Jeg fandt dette link til psykologens arbejdsmetoder, som psykologhåndbogen, har udfærdiget. Her finder du også beskrivelse af CFT jeg tager efteruddannelse i. Der står bl.a. “Skam og selvkritik vides i dag at spille en central rolle i udviklingen og vedligeholdelsen af en række lidelser og problemer fx angst, depression, personlighedsforstyrrelse og PTSD.

Compassion Focused Therapy har bl.a. rødder i kognitiv adfærdsterapi, mindfulnesstræning, moderne neuropsykologi og neurovidenskab. Desuden er der inspiration fra psykodynamisk terapi (gestalt terapi) og humanistisk psykologi.”

Se evt. nogle andre links og forklaringer til forskellige tilgange under litteratur.