Månedsarkiv: november 2015

Selvværd grundlægges før skolealder

Back to school (kindergarten)
Back to school (kindergarten) Mats Anda via Getty Images fra HuffingtonPost

Ifølge denne artikel (oprindeligt publiceret i Journal of Eksperimental Psykologi) har man nu, via en ny test, konstateret, at børn allerede ned i fem års alderen har udviklet et selvværd på niveau med voksnes.

Det er værd at tænke over for alle der arbejder med børn, såvel som dig, der skal støtte dit barn i at bevare et sundt og stærkt selvværd i måden du omgås, tiltaler og støtter dit barn. Det er ny viden omkring børns personlighedsdannelse og er vigtige at tage med i vores forståelse og tilrettelæggelse af, hvordan vi møder og støtter børn de første fem år af deres levealder. Det indvirker på dannelsen af dit barns fornemmelse og opfattelse af dets sunde oplevelse af sig selv og selvet.

Hvorfor er det relevant? er der nogen, der måske tænker

I nogle samtaleforløb kan det opstå at det giver bedst mening, at og ind og kigge på de tidlige år, såfremt der er indtrådt oplevelser og hændelser på den ene eller anden måde har “skadet” eller hæmmet oplevelsen af at være i orden, god nok m.m. Og denne undersøgelse er med til at gøre os opmærksomme på, at børn allerede før femårs alderen besidder en højt udviklet forståelse af “det gode” (og værdsatte) iboende dem, som hele mennesker,  og er relevant for voksne og professionelle, der handler ud fra en antagelse om, at barnet kun forstår brøkdele af deres iboende egenskaber relevante for personlighedsdannelsen.  Eller at børn fx kun ganske lidt forstår og deres sans for gode egenskaber er fragmenterede og flygtige. Undersøgelsen underbygger, at selvværds følelsen er barnet bevidst om langt tidligere end hidtil antaget.

Disse grundlæggende forståelser af “sig selv”, som barn, er afgørende elementer at kigge nærmere på, der hvor vi fx i samtalerne kommer ind på grundlæggende kerneantagelser om os selv. Hvilket igen indvirker på vores forståelse af følelser om skam, vi som voksne kan bære rundt på -selvom påvirkningen skete før man overhovedet startede med fx at læse og skrive, hvor nogle for første gang bliver bevidste om om deres gode og af omverdenen værdsatte genskaber.

Jeg har gang på gang set, hvordan selvværd gennem opvækst og op i voksenalder har lidt skade eller kan være svære at “højne” -uden en bedre forståelse af, hvad selvværd overhovedet er for en størrelse. Og hvordan du du som ung eller voksen kan øge dit selvværd og vi sammen kan arbejde hen mod, hvad der vil hjælpe dig med dette og hvor du kan skaffe dig støtte til at få endnu bedre selvværd, der har så mange sunde effekter i dit øvrige liv. Både i dit sociale liv og engagement, men også indenfor familierelationer og på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, hvor kravene er høje at indfri.