Om mig

Hej og velkommen forbi. Her kan du læse lidt om ophavskvinden bag HosPsykolog.dk

egoprofileOm mig

Jeg hedder Mitja Kristine Munk Klarup og er Autoriseret psykolog, uddannet fra Københavns Universitet. Jeg er født i 1970 i Sydkorea og blev som barn adopteret fra et børnehjem til Danmark. Jeg er i dag enlig forælder til en dreng og bor sammen med vores norske hvide skovkat på Amager. Min livshistorie, med anden opvækstbaggrund end de fleste, bevidner på mange måder de mange mestrings- og coping strategier, som jeg har tilegnet mig; både med et andet etnisk udseende, men også som en med et fysisk nedsat gangbesvær grundet børnelammelse.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og er autoriseret af Psykolognævnet under Social- og Integrationsministeriet.  Dertil er jeg medlem af Dansk Psykologforening siden 2005

og DP-LOGO-2014 NEW BLUE transparantarbejder under psykologlovens faglige og etiske regler og principper, som loven omfatter. Bl.a.  under reglerne vedr. tavshedspligt.  Se nærmere angående dette http://www.dp.dk/etiske-principper-for-nordiske-psykologer/ 

Se evt. min LinkedIn profil

Resume

Jeg har siden ungdommen lavet frivilligt arbejde i Danmark og i udland, som humanitær arbejder, og under studiet også udøvet rådgivningsarbejde på hjælpelinier og på værested. Jeg er ophavskvinde til netværksgrupper for ensomme piger, Trygfonden sponserede pilotprojekt for og jeg har generelt set altid kæret mig for særligt udsatte, hvorfor jeg også har beskæftiget mig med flygtninge og torturoverlevere og børnene heraf, som særligt blev behandlet i min specialeafhandling.

I dag består mit frivillige arbejde arbejde af flere ting. Jeg er ekstern koordinator for musikaktiviteter og indsamling af donerede instrumenter til musikværksted og legestuer for Røde Kors Asyl på Auderød og Avnstrup Modtage Centre, udover tager vagter i Røde Kors Tryghedszone på Hovedbanegården. Dette er en udløber af mit private engagement, som aktiv venligbo-psykolog. På baggrund af den store tilstrømning af nyankomne flygtninge også i Danmark, er mange civile venligboer på forskellig vis gået aktivt ind for at gøre en medmenneskelig forskel under den akutte fase af flygtninge og asylsøgere og som et modtryk til en ekskluderende diskurs og negative tone, der har herseret i medier mod krigsramte asylanter. Dette har også motiveret mig til at lave frivilligt psykologforløb i Trampolinhuset, der hjælper bl.a. flygtninge på tålt ophold m.m. Senest er jeg den ene ud af to psykologer, der leder netværksgrupper for stalkingudsatte på Dansk Stalking Center.

Privat har jeg altid været videbegærlig og en søgende sjæl, også spirituelt set, og har derfor opsøgt mange forskellige skoler og retninger, herunder taget “alternative” uddannelser, kurser og gruppeforløb. Udover at kende til det at gå i terapi via egenterapi har jeg modtaget over 160 timers supervision på det kliniske psykologarbejde. På universitetet var jeg aktiv i et forum for alternativt/spirituelt interesserede psykologistuderende, hvor vi inviterede udefrakommende praktikere ind til dialog med psykologisk kritisk stillingtagen til en mere oplevelsesorienteret interesse for brobygning til ikke akademisk praksis. I fritiden lavede jeg direkte telefoninterview og var studievært (og tekniker) på lokalradioen Radio Lotus (undergrundsradio om alternative emner om holistiske, spirituelle og psykologiske emner og events i Storkøbenhavn).

Jeg interesserer mig for sammenhængen mellem krop og psyke og er særligt begejstret for meditationsteknikker, jeg ser som et “must” at kunne trække på i en travl og informationsrig og tætpakket hverdag. Jeg har personligt arbejdet  med integration og balancering af  maskuline værdier og kvindelige egenskaber.  Jeg har oplevet stor effekt af at tænke helhedsorienteret (ikke alene tale til intellekt og hovedet) og inddrage kroppens fornemmelse og sansning og fx øge opmærksomheden på skiftet mellem “being” og “doing”, når man vil nedbringe stress, rumination m.m. Heri ligger også det, at vove, at slippe trangen til sindets kontrol,  være åben overfor det ordløse, gå ind i stilhed, være åndfuld, og aktivere veje til glæde, indre kilder, inspiration, øget energi og vitalitet samt skabe rum til flere intuitive valg.

Klinisk erfaring

Som psykolog ansat til varetagelse af samtaleforløb via 2. aktør for kommunalt jobcenter, varetog jeg:

 • Afdækning af ressourcer og barrierer hos ledige under ressourceforløb
 • Motiverende samtaler med borgere med fysiske og psykiske vanskeligheder
 • Problemløsning og coaching af ledige i afklaringsforløb
 • Udarbejdelse af progressionsrapporter, evaluering og vurdering af jobparathed
 • Udvikling af relevante tilbud for 2. aktørs tilbud for jobcentre
 • Psykoedukation i gruppeforløb, herunder træning i mindfulness baserede øvelser og CFT (Compassion Focused Therapy) åndedrætsøvelser og visualiserings teknikker

Som psykolog i ambulatorium for patienter med belastning og tilpasningsreaktioner (Stress og traumer) indenfor psykiatrien, varetog jeg:

 • Vurdering af patienter til visitering af rette behandlingsforløb

 • Planlægning af behandling i pakkeforløb i samarbejde med tværfagligt team

 • Udførelse af gruppeterapi med/uden coterapeut

 • Individuelle samtaler med patienter i gruppeterapi

 • Individuel psykoterapi

 • Netværksmøde med patient, sagsbehandler m.m.

 • Familiesamtaler

 • Udfærdigelse af erklæringer og journalføring

Som psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i en kommunal forvaltning har jeg arbejdet, som del af et tværfagligt team (bestående af tale/hørepædagog, specialundervisningskonsulent, ergo -og fysioterapeut og specialpædagog).  Jeg kørte ud i konsultative opgaver for børn i alderen 0-18 år i skole og institutioner og i henhold til gældende folkeskolelovgivning. Jeg varetog bl.a.:

 • Mødeledelse på netværksmøder/dialogmøder som del af dataindsamlingen i en pædagogisk psykologisk rådgivning og/eller påkrævet udredning

 • Udredning af børn og unge, herunder test og observation

 • Samtaler med børn og unge

 • Udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurderinger

 • Udarbejdelse af statusudtalelser, journalskrivning, viderehenvisninger til psykiatrisk udredning, administrativt sagsarbejde

 • Rådgivning af forældre og samarbejdspartnere omkring barnet.

 • Supervision af professionelle ansatte indenfor daginstitutioner og undervisning

 • Rådgivning/sparring af kompetenceudvalg på folkeskole,dagbehandlingstilbud/efterskole

Min store interesse under studietiden var flygtninge og behandling af traumer. Jeg fandt selv praktikophold på Rehabiliteringscenter for torturoverlevere, hvor jeg fik tildelt eget klientforløb med og uden tolkning.  På RCT (idag hedder organisationen DIGNITY) arbejdes der tværfagligt i indsats overfor flygtninge udsat for organiseret vold og tortur samt deres pårørende. Jeg deltog bl.a. som observant i  gruppeterapi for arabisk talende kvinder, hvis ægtefælle var torturoverlevere i behandling.

Efteruddannelse mod specialistniveau

Kort om medfølelsesfokuseret terapi (CFT) jeg tager en 2 årig efteruddannelse i:
Teori og metode er udviklet af Professor i klinisk psykologi, Paul Gilbert og medarbejdere. Hans teorier hviler på evolutionsteori, neurobiologisk forskning, social- og udviklingspsykologi, ligesom der er elementer fra kognitiv adfærdsterapi og Mindfulness med inspiration fra den buddhistiske tradition.

Metoden har vist sig særdeles anvendelig især i forhold til personer med skam og selvkritik, som kan have vanskeligt ved at profitere af gængs psykoterapi, fordi man er låst fast af et meget negativt selvbillede og alvorlige problemer med at kunne mobilisere medfølelse og dermed også en mere venlig attitude overfor sig selv.

Elementerne i medfølelsesfokuseret terapi er for det første en erkendelse af, hvad problemet er, og en forståelse af baggrunden for, at det har udviklet sig, som det har. Samtidig introduceres metoder til at lindre lidelser, f.eks. angst, i form af visualiseringsteknikker og åndedrætsøvelser samtidig med, at man ved hjælp af samme metoder opbygger evnen til selvberoligelse og medfølelse med selvet.

CFT har været genstand for stigende interesse verden over igennem de sidste 10 år, og mange har fundet metoden særdeles anvendelig til forskellige, psykiske problemstillinger. Med koblingen mellem en naturvidenskabelig forståelse, neuropsykologi samt psykologiske teorier og teknikker har Paul Gilbert ydet et særdeles væsentligt bidrag til forståelse og behandling af psykisk lidelse.

Uddannelser

Jeg er uddannet Cand.Psych. fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet i 2008. Dertil har jeg læst bl.a. mediepsykologi på Freie Universität, Berlin samt læst på RUC, Hum.Bas.
Jeg har tidligere arbejdet som sekretær,  tog en HF-uddannelse på VUC. Har oprindeligt en kontor all-round uddannelse.

Konference og anden kursusdeltagelse

2015-2017 2- årig efteruddannelse i Compassion Focused Therapy (CFT) v/ Kognitiv Center Fyn. Undervist af Prof. Paul Gilbert -Derby Universitet, Dr. Chris Irons  and Dr. Deborah Lee.

2015 Kursus i Compassion Focused Therapy v/ Professor Paul Gilbert, Svanemøllens Kaserne, København.
2015 8 ugers MBSR hold i Mindfulness Based Stress Reduction ved Psykolog, Kit Appelt.
2015 Kursus i kognitivt adfærdsterapi for personlighedsforstyrrede og tidlige traumer
2014 Kursus i Kognitiv terapi. Mindwork Psykologisk Center, København.
2013 Workshops med psykologer fra erhvervslivet, Dansk Psykologforenings Årsmøde.
2013 Terapi og rådgivning på internettet v/ psykolog Anne Sophie Bauer, Dansk Psykologforening, Kbh.Kreds.
2013 DISPUK’s psykiatrikonference for pårørende, patienter og psykiatri, Helsingør.
2013 Yvonne Agazarian og Marianne Bentzen. Heldagsworkshop,Stolpegård: Systemcentreret terapi (SCT) og neuroaffektiv udvikling.
2013 Yoga og meditationsteknik I.A.M., København. Weekendkursus i maj, gentaget i oktober 2013.
2013 Susan Hart, Spec.i børnepsykologi. Heldagskursus i Neuroaffektiv psykoterapi. Interventioner til nærmeste udviklingszoner gennem de neuroaffektive kompasser.
2013 Harlene Anderson, Ph.D. Workshop: A collaborative approach to practices: Relationships and conversations that makes a difference, Stolpegård.
2012 Sigmund Karterud & Finn Skårderud. Heldagseminar om MBT, Stolpegård.
2011 Kursus i Mindfulness hos Contrazone v/Jens Hyldahl Andersen.
2010 Angst hos børn og unge v/ Psykiatrifonden Frederiksberg, Eftermiddagskonference.
2008 Heldagskursus i Mindfulness Baseret Stress Reduktion v/ A. Sosumbundu, Cand.Psych.Aut.
2007 The Traumatized Child International Conference v/ Dansk Røde Kors Asylafdeling, Det Kgl. Bibliotek Diamanten.
2006 Børn i familier traumatiseret af krig v/ Psykiatrifonden, Frederiksberg.
2001 Weekendseminar i Holotropisk Breathwork v/ Stanislav Grof, M.D., Ph.D.
1998-1999 Healeruddannelsen, den etårige i dagtimer v/ Steen Kofoed, København.
1998 Workshop i ”Voice dialogue”, Jungiansk metode.
1997 6 mdr. Deltagelse i Organisk psykoterapi i grupper, drømmetydning m.v. Daghøjskolen Væksthuset v/ psykolog Lise Haderup og psykoterapeut Mogens Jørgensen.
1997 Weekendkursus i Reikihealing.1996 Etisk kommunikation v/ Skolen for Sund kontakt, København.
1996 3 måneders kursus: Daghøjskolen i Roskilde: Psykologi, kommunikation, teater,    keramik m.m.
1995 Månedskursus: Daghøjskolen Rampelyset: Rytmik, sang og stemme teknikker.
1993 Kundekoncept, kædeseminar i salg og service v/ Statoil.
1992 Journalistik kursus og selvstuderende i keramik på Krabbesholm Højskole, Skive.
1991 Talerteknik ved HK-ungdomsuddannelse.
1987-1992 Frivillig Drenge og Pige Forbund, FDF/FPF: Vildmarkskurser, inspirationskurser, PR- kurser, samt kurser i børneledelse, teater og aktiviteter.Beskriv din nye note her.