Senfølger af incest

Er du over 18 år er der forskellige måder at få hjælp, hvis du har været udsat for seksuelle overgreb.  Servicestyrelsen har udarbejdet en håndbog med en oversigt om de hjælpemuligheder der findes for voksne og hvis du har været udsat for fx incest før dit fyldte 18. år. Her finder du en masse nyttige informationer, adresser m.m.
I håndbogen kan du bl.a. læse om de seks måder Servicestyrelsen anviser, man kan få hjælp på, hvis man har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

  • Din sagsbehandler
  • Servicestyrelsens psykologordning
  • Din læge
  • Konsulenten i VISO
  • En rådgiver i et frivilligt center
  • En psykolog eller psykoterapeut

En af måderne er, udover de fem andre punkter, at opsøge en psykolog. Her kan jeg som psykolog hjælpe og har erfaring med voksne, der har været udsat for incest i barndommen. Tag trygt kontakt til samtaler Hos Psykolog.dk.
De nærmere betingelser for at opnå økonomisk støtte til en privatpraktiserende psykolog bør du læse nærmere om i håndbogen før du starter behandling. Det er altså såfremt du vil sikre dig at opfylde de kriterier Servicestyrelsen har opstillet, når man søger gratis behandling.
Da HosPsykolog.dk endnu ikke er tilknyttet sygesikringens ordning kan du ikke hos mig opnå tilskud (hvor borgeren kan nøjes med at betale 40% af psykolog honoraret) selvom du har en henvisning fra din læge. Det kan du andre steder. Det er derfor jeg foreslår du læser om dine muligheder inden du starter et forløb hos mig, da der findes gratis hjælp til voksne udsat for seksuelle overgreb i barndom og som du kan få helt eller delvist gratis hjælp/behandling til, hvilket ikke alle er klar over.
Læs også kort oversigt om regler for gratis psykologhjælp på ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. I københavn er det Center for Seksuelt Misbrugte Øst, der visiterer hvem der kan få gratis psykologbehandling via psykologordningen