Kategoriarkiv: Kognitiv terapi

Perfektionisme, leveregler og symptomer forbundet hertil

Overlæge Sebastian Swane, indleder i sin artikel “Stress, angst og depression bunder ofte i leveregler om kontrol og perfektionisme” med at forklare, hvordan han ser forskellige psykiske lidelser relateret til specifikke leveregler om kontrol. Det er en let læselig længere artikel om både perfektionisme, sammenhæng mellem tanker og følelser og om hvordan forældede leveregler,  der via vedligeholdende og bagvedliggende faktorer, kan gå hen og blive uhensigtsmæssig. At man fx opgiver bestemte projekter og livsmål eller går ned med psykiske problemer. Og at denne adfærd fastlåser en i opfattelsen af en ubevidst leveregel om nødvendigheden af kontrol og perfektionisme.

Hos Psykolog.dk tilbydes der også at arbejde ud fra den kognitive model, hvor vi afdækker de underliggende leveregler vedligeholdt og indlært over mange års tilpasning og overlevelse. Du er måske ikke bevidst om fx en tendens til perfektionisme er på spil, men kan genkende en tendens til at udskyde opgaver, eksaminer osv. eller opgiver mål ved tanken om, hvad andre mon vurderer en til osv.

Kognitiv terapi og litteratur

Redigeret indlæg af 24. marts 2014 Kognitiv terapi, panikangst, social fobi

Du har måske prøvet andre former for behandling, der ikke flyttede så meget ved, hvordan du går og har det. For nogle, er det ikke virksomt nok at tale og fx sætte ord på følelser. Du mangler færdigheder, der gør at du kan handle anderledes i din hverdag. Det kan for nogle være svært at ændre adfærd ved alene at tale om vanskelighederne. Du har måske i brug for konkrete “metoder” til at finde mere hensigtsmæssige måder at bryde igennem de vanskeligheder du oplever her og nu som en hæmsko i dit liv. Du lider måske af en fobi du på egen hånd ikke kan ryste af dig.

Ved at arbejde ud fra den kognitiv metode, kan du få hjælp til at undersøge, hvordan negative automatiske tanker konkret indvirker på dine handlinger.  Sammen med mig undersøge vi de indre forestillingsbilleder eller tanker du gør dig. Vi ser på, hvordan disse er forbundet til måder du opfører dig på i bestemte situationer og hvad det har som konsekvens. Derefter omstrukturerer, dvs ændrer, vi på de mønstre, der forstærker den uønskede handling/adfærd. Bagefter udtænker vi måder, hvordan du bedst får afprøvet og trænet disse ændringer. Vi undersøger også bestemte måder du tænker om dig selv og livet, der også spiller ind i , når indlærte vaner skal brydes.

Den gode nyhed er, at det er muligt, at lære at “gøre ting” du længe ikke har turdet, kunnet eller magtet. Måske genoptage aktiviteter, som du tidligere ikke havde besvær med.

Hvad med mine følelser?

Ved at undersøge dine tanker, deres indhold og deres indflydelse, kan vi på mærkbar vis indføre nye forandringer, der påvirker det følelesliv du går og døjer med, der ofte er forbundet med stærke oplevelser i kroppen. Kognitiv terapi er en konkret måde, forskning viser, giver lindring med god effekt. Det er ingen mirakelkur, der ligger meget arbejde bag, men ved at granske nærmere i sammenhængen mellem det der sker og det du tænker mens det sker, kan du helt konkret opdage, hvad der er “i spil”. Herefter kan vi sammen afsøge ny viden og bedre handlemønstre baseret på mere præcise og realistiske fakta. Du vil gøre dig nye erfaringer med at prøve andre adfærdsstrategier end dem, du er vant til med det formål fx at overvinde angst.  Forskellige opgaver vi sammen udarbejder mål for skal afprøves i det virkelige liv. Målet er at du på egen hånd skal tilegne dig nye færdigheder, lære at omsætte nye strategier og kunne klare dig uden mig, som psykolog.

Det kræver stort mod at begynde at konfrontere dig med det, du er fx er rigtig bange for. Sammen finder vi det niveau, du skal kunne mestre på egen hånd.

Forskellige former for angst

Chefpsykolog på Århus Universitetshospital, Nicole Rosenberg, fortæller her i lydfil om forskellige former for angst og hvordan man i den kognitive model behandler angstlidelser.

Her et par links til danske bøger om kognitiv terapi. Generelt om kognitiv terapi, se evt litteratur.

  • Kognitiv terapi: modeller og metoder. Af Merete M.Mørch, Nicole K. Rosenberg.

  • Følelser med fornuft : at styre hvad du føler ved at styre hvad du tænker/Dennis Greenberger, Christine A. Padesky. -1. udgave .

  • Hvis du er facebook bruger, kan du se interview med Aron T. Beck. Beck er den mest kendte psykolog , der udviklede kogntive modeller og terapi til fordel for den psykoanalytisk skoling han forud havde taget uddannelse i.