Kategoriarkiv: Depression

Hvorfor du er ramt af depression, angst og hvorfor er svaret ikke altid mere medicin?

I stedet for at blive mødt af lægen med: hvad er der i vejen med dig? er det med til at nedbringe skamfølelsen at nogen spørger til, hvad skete der med dig. Jeg faldt over denne let forståelige artikel (på engelsk, desværre) fra 28. januar 2018, du måske har gået og søgt. Dig, der ikke kan forstå, hvorfor dine depressioner og lidelser er så svære at komme af med. Svaret finder psykologen ofte ud af sammen med dig, når du har fundet modet til at se nærmere på, hvad der gik forud. Før depression satte ind. Compassion Focused Therapy CFT, har jeg fundet er vældigt egnet og en skånsom måde at bearbejde traumer, fordi den hjælper med at nedbringe den skam, der så ofte er forbundet med, hvad du blev udsat for. Eller ligefrem overlevede i på trods af ubeskrivelige smerter og ensomhed over ikke at kunne dele det med nogen.

Læs artikel her

 

 

 

Medfølelses fokuseret terapi

Har du ledt efter en medfølelsesorienteret terapi, så se med her. Jeg har modtaget undervisning af Professor Paul Gilbert i CFT (Compassion Focused Therapy), der er ophavsmanden bag CFT. Efter at have oplevet CFT og værdierne bag, har jeg påbegyndt to-årig efteruddannelse, der inkluderer undervisning fra hovedkapaciteterne fra England samt dansk supervision.

I videoen fra 2013 (på engelsk 49:38 min) gennemgår han bl.a. hvordan vores hjerne har udviklet sig og hvordan dit sind kan styrkes ved at organiseres sig ud fra en medfølelses orienteret tilgang. Den store forekomst af depression, peger han på, skyldes hovedsagligt en kombination af vores moderne samfund og måden vores (utidssvarende) hjerne fungerer på.

 

Råd fra en depressionsramt til pårørende

Redigeret indlæg af 14. august 2014

Denne engelske blog er lavet af en, der selv siden barndom har kæmpet med klinisk depression og hvordan denne lidelse på en måde er som en dæmon, der “æder” hendes hjerne. Her giver hun fx “10 måder at elske en med depression” til pårørende til depressionsramte, jeg finder gode og nyttige. Måske det er noget du kan genkende, vil være hjælpsomt for dig at blive mødt i af dine omgivelser og nærmeste.

Bøn hjælpsomt mod depression og angst

Redigeret indlæg af 18. juli 2014

Se nedenstående undersøgelse om en ressource, der sjældent tales højt om. Jeg tror det er vigtigt at alle, på hver deres måde, finder ind til kendte eller ukendte ressourcer og hjælpsomme tilgange, der kan lindre og afhjælpe mod den svære situation det er, at være plaget af angst og/eller tynget af depression, hvor man kan opleve fx formindsket syn på fremtiden og at alt håb er ude og man går igennem et mørke uden tro på et lys forenden af tunellen.

Denne undersøgelse  fra University of Mississippi, viser at bøn kan være hjælpsomt mod depression og angst og bl.a. øge optimismen. ” participants receiving the prayer intervention showed significant improvement of depression and anxiety, as well as increases of daily spiritual experiences and optimism compared to controls (p < 0.01 in all cases). ”

Forsøgspersonerne blev udsat for bøn i 6 ugentlige sessioner af  1 times varighed og bl.a. målt for cortisol indhold forskerne kontrollede med en kontrolgruppe, der ingen bøn modtog.  Der var signifikant og positiv effekt op til en måned efter forsøget og det efterfølgende follow up studie viste, at de bedringerne signifikant varede ved året efter.

Kulturaktiviteter mod depression

Redigeret indlæg af 26. juni 2014

På Helsenyt kan man læse følgende opfølgende artikel. Deltagelse i kulturelle aktiviteter havde fx positiv indvirkning på angst og depression. Depression får ofte folk til at opgive det, de engang elskede at gøre eller gå til. Det er værd at tænke over, om du opsøger det lystfyldte og det, som gør godt og glad, simpelt hen fordi det er hjælpsomt mod depressionens tag i dig og giver dig pause fra problemerne for en stund.

En kvinde, der standser lidelsen når hun stopper den udløsende tanke

Redigeret indlæg af 6. maj 2014

En dejligt inspirerende kvinde Katie Byron, opdagede at når hun troede på sine tanker, så led hun. Men når hun begyndte at betvivle dem og undersøge tankernes sandhedsværdi, hørte lidelsen op. Her ses hun i et videointerview fra 2013, hvor hun bl.a. giver eksempler på lidelser, så som skyld, irritation, stress som Katie Byron opdagede efter års depression m.m. og udviklede sin metode (“The Work”). En tilgang alle kan begynde at bruge, når de selv vil undersøge stressfyldte tanke og identificere, hvad det er vi tror om andre mennesker, der forårsager mistrivsel.

e-bog om depression

e-bog om depression

Redigeret indlæg af 6. maj 2014

Jeg fandt til dig, der vil læse mere om depression en patienthåndbog, som e-bog i dette link Det er en guide til depressive og deres omgivelser. Bemærk bogen er udgivet af et medicinalfirma, Eli Lilly Denmark A/S, hvorfor bogen ikke er upartisk, hvad angår råd om antidepressiv medicinering. Men den er let og overskuelig og for mange er psykoterapi suppleret med medicinering den løsning de sammen med deres læge har fundet bedst egnet.  Patienthåndbogen indledes således:

“Viden og inspiration til depressive og deres omgivelser

Depression er en alvorlig sygdom, der næsten altid kan behandles.

Men alt for mange undlader at søge behandling af skam, fornægtelse

eller uvidenhed. Viden og åbenhed er de vigtigste midler mod

depression. Og så mødet med nogen, der har prøvet det selv.

Denne bog er skrevet til alle de mennesker, der lever i skyggen af en

depression. Både dem, der selv er ramt, og dem der må se på, at et nært

menneske lider. Den er skrevet af behandlere, patienter og pårørende for

at give dig viden, trøst og håb. Og svar på nogle af de mange spørgsmål,

der naturligt opstår i lyset af diagnosen depression.”

Bogen kommer ind på følgende emner:

  • Hvorfor bliver mennesker deprimerede?

  • Hvorfor kommer depressioner igen?

  • Bliver vi mere deprimerede i dag end tidligere?

  • Stress og depression –hvad er hvad?

  • Hvordan finder lægen ud af, hvad jeg fejler?

  • Hvorfor tage medicin mod en depression?

  • Hvad kan jeg selv gøre?

  • Hvad kan mine omgivelser gøre?

  • Bliver jeg nogensinde rask?

Hvad er depression og hjælper samtaleterapi?

Redigeret indlæg af 22. april 2014

Du skal vide at du kan fremstå for omverdenen på en måde, hvor det er svært for andre at opdage, at du lider af en depression. Det er ikke altid lige til at se. Lægen såvel som andre mennesker kan overse det.  Ligesom det kan komme bag på dig selv, at du er ramt af depression, mange mennesker rammes af og heldigvis kan behandles for. Depression er ikke det samme som at være nedtrykt. Hvis du læse lidt mere om depression, symptomer og tegn, har speciallæge Lars Vedel Kessing skrevet om det her.

Her kan du læse lidt om, hvorfor chefpsykolog Irene Oestrich mener, at depressioner bør behandles med samtaleterapi, især den kognitive behandling fremhæves på netdoktor.dk artikel.

Råd til pårørende til depressionsramte

Redigeret indlæg af 22. april 2014

Depressionsforeningen har 10 gode råd til pårørende og det at være pårørende til en der er ramt af depression eller bipolar affektiv lidelse. Se foreningens hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om de mange aktiviteter og tilbud der findes for dig, der selv er berørt af depression eller er pårørende. Bl.a. finder du her Depressionslinien, et tilbud om telefonisk hjælp, drevet af frivillige.