Online services?

Samtaler over internettet?

Jeg arbejder på at integrere forsvarligt sikre online ydelser over internettet. Dette er et område i Danmark, der stadig ikke er lavet standardiseringer for, hvad angår håndtering af personfølsomme data i overenstemmelse med de etiske principper, vi som psykologer følger. Derfor er det endnu op til den enkelte praktiserende at finde egnede løsninger på.  Både hvad angår rådgivning via chatfunktion og face-to-face-online i videosessions.

Jeg kan dog tilbyde online sessioner der, bl.a. via en 2. aktør, der via sin licens tilbyder sikret teknologiske løsninger til fx samtaler over video eller chat.

Online sessioner kan også være et supplement til og/eller en forløber for traditionel face-to-face konsultation i en tidsbegrænset periode. Det være sig på grund af geografisk afstand, bevægelseshandicap, rejser til udlandet, eller en måde at mindske ængstelighed, bekymringer eller angst for at opsøge psykologisk rådgivning.

Ønsker du en løsning online, kontakt mig venligst nærmere herom.

Online counseling and therapy
At the moment solutions into offering a more integrated online service is under consideration. That is in regards to counselling via chat or video sessions online and according to what is ethically acceptable and pragmatic possible. This area for private psychology practitioners in Denmark still needs further probing into and therefore up to the individual therapist to find durable solutions for. For the time being I can fx, via licensee from a 2nd handler, offer online sessions with technology secured solutions for video or chat on web.

Online counseling and therapy may supplement regular face-to-face consultations or, depending on the agreed terms and conditions, replace it with customized session via internet in a time-limited periode.

Interested in online session?  please call me or write via contact info