Månedsarkiv: november 2014

Smerte bag din afhængighed?

I denne afkortede video (3:24 på engelsk) fortæller læge Gabor Mate, der har specialiseret sig indenfor behandling af afhængighed, hvad han har erfaret den svære lidelse dækker over. Lindringen er, ifølge Mate, at lære at stå ved med smerten bagved og blive mødt med medfølelse fra nogen.

HosPsykolog.dk tilbydes du også støtte til at kunne bearbejde tab og traume og smerten forbundet hermed.  Som Mate påpeger det,  kan det i vores samfund være svært at være med sig selv, og de fleste bruger strategier (forskellige former for afhængighed) for komme væk sig selv en stund.

og her et længere videoklip fra 2012 (18:46 på engelsk) om blandt andet ikke at være bange for at dø, men bare for at leve. Om genvindelse af kontrol, smertelindring og årsager bag afhængighed, bl.a. manglendfulde neurologisk udvikling i hjernen.

 

Hvor kan kvinder udsat for vold få støtte?

Der er flere veje, udover at opsøge en psykolog, der i fortrolighed kan hjælpe dig. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold,  opridser en række muligheder for at bryde tavsheden. Læs mere om disse muligheder (Linket giver også mulighed for at slette spor på din pc.)

Her vil jeg blot nævne døgnhjælpen Hotline 70 20 30 82
Du kan ringe anonymt på tlf. 70 20 30 82. Her kan du – døgnet rundt – tale med personale på et kvindekrisecenter. De kan hjælpe og rådgive dig om, hvad du kan gøre for at komme ud af volden, og støtte dig i, hvordan du og dine børn kan komme videre med et liv uden vold.

Du behøver ikke at stå alene, og der vil for mange være en række overvejelser før man rækker ud og søger hjælp.

-Bliv stærkere af at række ud efter hjælp!