Kategoriarkiv: Lære at leve med

Smerte bag din afhængighed?

I denne afkortede video (3:24 på engelsk) fortæller læge Gabor Mate, der har specialiseret sig indenfor behandling af afhængighed, hvad han har erfaret den svære lidelse dækker over. Lindringen er, ifølge Mate, at lære at stå ved med smerten bagved og blive mødt med medfølelse fra nogen.

HosPsykolog.dk tilbydes du også støtte til at kunne bearbejde tab og traume og smerten forbundet hermed.  Som Mate påpeger det,  kan det i vores samfund være svært at være med sig selv, og de fleste bruger strategier (forskellige former for afhængighed) for komme væk sig selv en stund.

og her et længere videoklip fra 2012 (18:46 på engelsk) om blandt andet ikke at være bange for at dø, men bare for at leve. Om genvindelse af kontrol, smertelindring og årsager bag afhængighed, bl.a. manglendfulde neurologisk udvikling i hjernen.

 

At omfavne og normalisere det dømmende negative tankeindhold

Via acceptance og diffusion demonstrerer Steven C. Hayes i  videoklip fra 2013 (på engelsk på 2:52 min) det uregerlige sind (på engelsk) om det negative indhold i vores tanker og hvorledes denne tendens kan være både hensigtsmæssig i nogle henseender men også kan normaliseres ved at distancere sig fra tankens negative indhold, når den er skadelig for en i den dømmende, kontrollerende, og negative strøm af tankerflow rettet mod en selv. Denne tilgang har vundet indpas i Acceptance and Commitment Therapy (3. bølge indenfor kognitiv terapi)

Dr. Russel Harris forklarer ACT “i en nøddeskal” hvordan man med mindfulness lærer at forholde sig anderledes til alt det man kæmper indvendigt med i ens liv i videoklip her fra 2012 (på engelsk 9:36 min)