Hvorfor opsøge psykologhjælp?

Nogle opsøger psykolog, fordi problemerne opstår i sociale sammenhænge, hvor du måske bliver påvirket på en måde, hvor du ikke helt ved, hvad du kan ændre eller gøre for at få det bedre.  Det være sig i venskaber, ægtefælle/partner, kollega, ledelse, i familien, eller i særlige situationer. Du har måske længe prøvet fx ikke lade dig slå ud, blive ked og ulykkelig eller gå i vrede og frustration. Eller du prøver måske at opnå noget bestemt i samværet med andre, der ikke lykkedes, tværtimod synes du måske det hele bliver meget værre, jo mere du  anstrenger dig.

Andre kan også have en oplevelse af, at vanskelighederne er mere usynlige for omverdenen og uhåndgribelige indeni dig selv.  Nogle ændrer adfærd og udvikler fx bestemte undgåelsesstrategier for at komme udenom ubehaget og fx angsten, men oplever pludseligt, at strategien, der førhen virkede, nu begynder at påvirke din evne til at gå med i sociale sammenhænge, hæmmer trivslen i familielivet eller det at kunne fungere på arbejdspladsen og deltage i studieaktiviet. Før holdte man sig måske bare for sig selv og sagde fx ikke noget højt, men pludseligt bliver det svært at komme ud ad døren, sørge for at transportere sig hen til det man skal passe, får pludseligt angstanfald i butikkerne osv.  og man begynder derfor at ændre adfærd og holde op med at gøre ting man før hen ikke havde svært ved. Undgåelsesstrategierne kan også komme til udtryk via misbrug, overforbrug eller overdreven anvendelse af nydelsesmidler og lign. til at dulme ubehag/uro/angst med.

Og så er der dem, der tydeligt mærker bestemte symptomer eller smerter som fx angst og være ked af det og har det svært uden egentlig at kunne sætte det i sammenhæng med hvorfor. Mange går rundt alene med disse oplevelser indtil man ikke kan holde ud at være alene med problemerne. Rigtig mange har udviklet vaner eller misbrug af en slags, der gør at har håndteret en problemstilling til en vis grad, tilgengæld volder dette en anden slags problem de gerne vil have hjælp til at ophøre med eller ændre finde mere hensigtsmæssig bemestring af.

Rigtig mange er gode til at se en sammenhæng mellem skilsmisse, dødsfald, et overfald o.s.v. og de følelsesmæssige reaktioner heraf og det, som det gør ved ens humør, trivsel og adfærd. Reaktionerne kan være helt forståelige, men alligevel volde en besvær, såfremt de de ikke aftager af sig selv og man måske ikke oplever at få den nødvendige hjælp og støtte. For langt de flestes vedkommende klarer man sig ved hjælp af sin familie, venner og netværk.  Andre kan have svært ved at sætte forbindelse mellem oplevede symptomer og at det skulle have noget at gøre med noget, man allerede er kommet sig over.

Se i øvrigt under “kategorier” nederst på siden, der linker til emner omtalt på blog, bl.a. om grunde til at opsøger psykolog.

For at sætte ind og hjælpe overfor problemerne, er det nødvendigt at forstå den sammenhæng problemet optræder i,  hvad der evt. udløste det samt forhold/faktorer der evt. forstærker problemets omfang.  Jeg skal derfor vide lidt mere om den historie du kommer med for bedst muligt at kunne hjælpe dig og vurdere omfanget af psykologhjælpen.

I vores første samtale (kaldes også for forsamtale og visiterende samtale) kommer vi ind på en række spørgsmål, man allerede nu kan tænke over, eksempelvis:

-Hvornår optrådte det? Hvorlænge har det stået på, har det optrådt siden barndom?
-Hvad var omstændighederne, var der noget særligt der udløste det?
-Hvordan har du klaret det andre gange det optrådte, eller er det anderledes denne gang eller helt nyt?
-Har du tidligere opsøgt hjælp og hvordan blev du hjulpet dengang?
-Hvem og hvad har hjulpet dig til at klare det, og hvorfor er dette ikke længere brugbart?
-Hvordan kommer smerter og symptomer til udtryk i kroppen?
-Hvordan er tankerne beskæftiget med det?
-Hvad føler du om det og kan du føle noget?

Herunder er er oplistet nogle stikord HosPsykolog.dk kan være dig behjælpelig med. Dette er blot eksempler.

adoption, at være adopteret
adrenalin opsøgende adfærd,
alkoholmisbrug,
angst for læger,
angst,
apati,
arbejdsløshed,
bange for at gå ud,
bekymret,
bonusforælder,
delebørn,
depression,
dystomi,
dårlig erfaring med dating,
eksamensangst,
enlig forælderskab
enlig,
ensomhed,
fobier, OCD,
frygt,
fyring,
gråd,
hjertebanken,
hukommelsesbesvær,
håbløshed,
identitet,
isolation,
kompleks PTSD,
koncentrationsbesvær,
krise efter dødsfald,
kronisk handicap,
kroniske smerter,
lydfølsom,
manglende opbakning,
manglende selvtillid,
manglende selvværd,
manglende struktur i hverdagen,
mareridt,
nedsat appetit,
nedsat følelsesliv,
nedsat syn på fremtid,
nedtrykthed,
OCD,
operation og indlæggelse,
opmærksomhedsforstyrrelse,
organisering
overgreb,
panikangst,
parforhold,
personlig udvikling,
præstationsangst,
psykisk vold,
PTSD,
regnbuefamilie,
samarbejdsvanskeligheder,
seksuel krænkelse,
selvmordsforsøg,
selvmordstanker,
selvmutilering,
selvskade,
senfølger af incest,
sexafhængighed,
singletilværelse,
skadet selvbillede,
skilsmisse,
skræk for noget frygteligt der vil ske,
skænderi,
smertehåndtering,
social forbi,
sorgreaktioner,
spirituel krise,
spiseforstyrrelse,
stress,
stresshåndtering,
svært ved kærlighed,
sygdom i familie,
søvnløshed,
tab,
tilknytning,
tortur,
tvangstanker,
vold,
voldtægt,
vrede,
vredeshåndtering,