Hvad og til hvem?

Hvilke ydelser og for hvem?

Jeg tilbyder samtaler for børn, unge og voksne og har erfaring med

  • individuelle samtaler

  • parsamtaler

  • familiesamtaler

  • gruppeterapi

Er psykoterapi en bestemt måde at arbejde på?

Jeg arbejder eklektisk. Udover at lægge vægt på den terapeutiske relation (også kendt som den terapeutiske alliance), hvor jeg er inspireret af en psykodynamisk tænkning, kan jeg trække på forskellige teoretiske referencerammer mere end at være fokuseret på “metoden”.  Forskellige personligheder og forskellige problemstillinger kan afhjælpes med forskellige metoder. Jeg har endnu ikke specialiseret mig hen mod een retning.

At arbejde eklektisk, kan betyde, at jeg arbejder udelukkende ud fra fx den kognitive behandlingsmetode.  Eller at behandlingsmålet er omdrejningspunktet, hvor jeg trækker på forskellige behandlingstilgange (eller metoder jeg har oparbejdet kliniske erfaring og viden om, se evt mere om mig).

Hvordan finder du ud af om jeg kan hjælpe dig?

Typisk vil jeg, først i vores telefoniske kontakt, og efterfølgende i den indledende samtale undersøge og udrede hvad dit behov og problemstilling handler om.  Da det ikke er alle, der har råd til at have længerevarende forløb er det fx vigtigt at afgøre:
Hvad er det, der fylder mest eller plager dig.  Hvad forhindrer dig aktuelt i at komme hen mod den ønskede forandring, funktionsniveau eller indsigt osv. Er jeg den rigtige eller bedste behandler for dig? osv.

Den indledende samtale sker i samarbejde med dig og med respekt for, hvor du står i dit liv og,  hvilken slags psykologisk bistand du har brug for på kort sigt eller generelt.

Mål for terapien

Jeg vurderer også, hvad der synes mest hensigtsmæssigt at arbejde hen imod (behandlingsmål) og hvad vejene dertil kan være. Det kan være du allerede har erfaring med, hvad er virksomt for dig.

Øvrige forhold jeg ser på i første konsultation

I den indledende samtale danner jeg de første indtryk af dig og det du kommer med for at kunne give dig en pejling om, hvor mange gange du må påtænke at afsætte til behandling, samtale eller andet rådgivning du søger hjælp til og i henhold til behandlingsmålet.
Det er vigtigt, også af hensyn til de etiske principper jeg arbejder under, i denne samtale at sikre du, om nødvendigt, viderehenvises til anden og mere relevant behandling fx hos læge, specialist, psykiater etc. såfremt den primære problemstilling er af somatisk karakter og kræver en læges udredning. Dette udelukker ikke at du samtidigt eller efterfølgende vil kunne gå her Hos Psykolog.dk, alt efter hvad for en problematik, der er tale om.

Det er heller ikke altid, at klienterne oplever de har opsøgt den rette behandler. I første samtale danner du dig også indtryk af mig, som terapeut. Kemi mellem terapeut og klient kan i nogle tilfælde vise sig at være afgørende for en god terapeutisk alliance. Her hjælper jeg dig med finde en egnet kollega eller kommer med alternative forslag, hvis du har brug for jeg hjælper dig videre.

Jeg kan arbejde

  • systemisk/narrativt

  • psykodynamisk

  • kognitivt

  • traumefokuseret

  • eksistentialistisk

eller tilbyde støttende og/eller rådgivende samtaler, se også under supervision m.m.  For nærmere uddybning af disse tilgange, se i øvrigt under litteratur og nederst på hjemmesiden under “kategorier” der linker til emner behandlet i min blog.