Månedsarkiv: august 2014

Perfektionisme, leveregler og symptomer forbundet hertil

Overlæge Sebastian Swane, indleder i sin artikel “Stress, angst og depression bunder ofte i leveregler om kontrol og perfektionisme” med at forklare, hvordan han ser forskellige psykiske lidelser relateret til specifikke leveregler om kontrol. Det er en let læselig længere artikel om både perfektionisme, sammenhæng mellem tanker og følelser og om hvordan forældede leveregler,  der via vedligeholdende og bagvedliggende faktorer, kan gå hen og blive uhensigtsmæssig. At man fx opgiver bestemte projekter og livsmål eller går ned med psykiske problemer. Og at denne adfærd fastlåser en i opfattelsen af en ubevidst leveregel om nødvendigheden af kontrol og perfektionisme.

Hos Psykolog.dk tilbydes der også at arbejde ud fra den kognitive model, hvor vi afdækker de underliggende leveregler vedligeholdt og indlært over mange års tilpasning og overlevelse. Du er måske ikke bevidst om fx en tendens til perfektionisme er på spil, men kan genkende en tendens til at udskyde opgaver, eksaminer osv. eller opgiver mål ved tanken om, hvad andre mon vurderer en til osv.

Sjælens uforklarlighed

Det er ikke først gang i litteraturen nærdøds fænomenet er beskrevet. I denne artikel fra Kristeligt Dagblad, er der dog tale om en oplevelse overgået en hjernespecialist. Og ved at udgive bogen om så kontroversielt et emne, sætter sit eget professionelle renomme på spil og håber at samme baggrund kan være med til at åbne tvivlernes sind for ideen om en verden hinsides, skriver Kristelig Dagblad.
Neurokirurg, Eben Alexander, overlevede en voldsom bakteriel menigitis, der medførte han gik i koma. I denne periode havde han en nærdøds-oplevelse tilbage i 2008, der stred imod hans videnskabelige fornuft og opdragelse, han har skrevet en bog om “Proof of Heaven: A Neurosurgeons Journey into the Afterlife (Bevis for himlen: En hjernekirurgs rejse ind i efterlivet). En bog, der, ifølge Kristeligt Dagblad, har taget USA med storm og nyligt er genopblomstret over de sociale medier. Videnskabsmanden og hjernespecialist er efterfølgende mødt med masser af kritik fra andre forskere, og troede også selv at selvet stopper, når hjernen og kroppen stoppe. Hans mål er at udvide videnskabens grænser til at kunne rumme en accept af sjælens uforklarlighed. Bl.a. opfordrer han til at gentænke den vestlige verdens dystre forhold til døden.

Råd fra en depressionsramt til pårørende

Redigeret indlæg af 14. august 2014

Denne engelske blog er lavet af en, der selv siden barndom har kæmpet med klinisk depression og hvordan denne lidelse på en måde er som en dæmon, der “æder” hendes hjerne. Her giver hun fx “10 måder at elske en med depression” til pårørende til depressionsramte, jeg finder gode og nyttige. Måske det er noget du kan genkende, vil være hjælpsomt for dig at blive mødt i af dine omgivelser og nærmeste.

Bøn hjælpsomt mod depression og angst

Redigeret indlæg af 18. juli 2014

Se nedenstående undersøgelse om en ressource, der sjældent tales højt om. Jeg tror det er vigtigt at alle, på hver deres måde, finder ind til kendte eller ukendte ressourcer og hjælpsomme tilgange, der kan lindre og afhjælpe mod den svære situation det er, at være plaget af angst og/eller tynget af depression, hvor man kan opleve fx formindsket syn på fremtiden og at alt håb er ude og man går igennem et mørke uden tro på et lys forenden af tunellen.

Denne undersøgelse  fra University of Mississippi, viser at bøn kan være hjælpsomt mod depression og angst og bl.a. øge optimismen. ” participants receiving the prayer intervention showed significant improvement of depression and anxiety, as well as increases of daily spiritual experiences and optimism compared to controls (p < 0.01 in all cases). ”

Forsøgspersonerne blev udsat for bøn i 6 ugentlige sessioner af  1 times varighed og bl.a. målt for cortisol indhold forskerne kontrollede med en kontrolgruppe, der ingen bøn modtog.  Der var signifikant og positiv effekt op til en måned efter forsøget og det efterfølgende follow up studie viste, at de bedringerne signifikant varede ved året efter.

Kulturaktiviteter mod depression

Redigeret indlæg af 26. juni 2014

På Helsenyt kan man læse følgende opfølgende artikel. Deltagelse i kulturelle aktiviteter havde fx positiv indvirkning på angst og depression. Depression får ofte folk til at opgive det, de engang elskede at gøre eller gå til. Det er værd at tænke over, om du opsøger det lystfyldte og det, som gør godt og glad, simpelt hen fordi det er hjælpsomt mod depressionens tag i dig og giver dig pause fra problemerne for en stund.

Mere hjælp til børn af alkoholikere

Redigeret indlæg af 12. juni 2014

Der er godt nyt til pårørende til alkoholikere.

Over 120.000 børn er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Et enigt folketing besluttede igår, ifølge politiken, behandlingsgaranti i form af mere og tidligere rådgivning og terapi.

Børn af alkoholikere oplever ofte at de er alene om forældrenes misbrug ved at de færreste griber ind, skriver politiken. Omgivelserne har svært ved at spørge ind til deres mistanke om alkoholmisbrug i barnets hjem, hvorfor emnet til stadighed er tabuiseret og dermed også svært at få hjælp til i tide.

Alkoholmisbrug er en sygdom og hvis både misbruger benægter misbruget og omgivelser oveni har svært ved at italesætte problemstilling og spørge ind til forholdene i hjemmet, står barnet endnu mere alene om følgevirkningerne heraf.

Sundhedsguiden har skrevet mere om emnet alkoholafhængighed til dig, der vil læse mere herom.

En kvinde, der standser lidelsen når hun stopper den udløsende tanke

Redigeret indlæg af 6. maj 2014

En dejligt inspirerende kvinde Katie Byron, opdagede at når hun troede på sine tanker, så led hun. Men når hun begyndte at betvivle dem og undersøge tankernes sandhedsværdi, hørte lidelsen op. Her ses hun i et videointerview fra 2013, hvor hun bl.a. giver eksempler på lidelser, så som skyld, irritation, stress som Katie Byron opdagede efter års depression m.m. og udviklede sin metode (“The Work”). En tilgang alle kan begynde at bruge, når de selv vil undersøge stressfyldte tanke og identificere, hvad det er vi tror om andre mennesker, der forårsager mistrivsel.