Komplementære behandlingstilgange

Jeg skræddersyr særlige forløb for individer og grupper. Tag kontakt her for et tilbud herom.

Nogle af de nedenstående oplistede komplementære elementer er eksempler på forskellige teknikker, værktøjer og metoder jeg efter nærmere aftale kan inddrage sideløbende med samtaleforløb og/eller behandling. Workshops og gruppeforløb udarbejdes og tilrettelægges efter de nærmere mål er afklaret.

Mindfulness med opmærksomhedsøvelser, fx bodyscanning m.m.
Åndedrætsøvelser
Visualiseringsteknikker, herunder medfølelsesorienterede øvelser
Guidede meditationer og afspænding af krop
Bøn, “punchlines”, mantra
Beroligelsesteknikker
Drømme og symbolarbejde
Integration og optræning af sanserne m.m.
Leg og kreativitet