Tag-arkiv: Tanker

Kognitiv terapi og litteratur

Redigeret indlæg af 24. marts 2014 Kognitiv terapi, panikangst, social fobi

Du har måske prøvet andre former for behandling, der ikke flyttede så meget ved, hvordan du går og har det. For nogle, er det ikke virksomt nok at tale og fx sætte ord på følelser. Du mangler færdigheder, der gør at du kan handle anderledes i din hverdag. Det kan for nogle være svært at ændre adfærd ved alene at tale om vanskelighederne. Du har måske i brug for konkrete “metoder” til at finde mere hensigtsmæssige måder at bryde igennem de vanskeligheder du oplever her og nu som en hæmsko i dit liv. Du lider måske af en fobi du på egen hånd ikke kan ryste af dig.

Ved at arbejde ud fra den kognitiv metode, kan du få hjælp til at undersøge, hvordan negative automatiske tanker konkret indvirker på dine handlinger.  Sammen med mig undersøge vi de indre forestillingsbilleder eller tanker du gør dig. Vi ser på, hvordan disse er forbundet til måder du opfører dig på i bestemte situationer og hvad det har som konsekvens. Derefter omstrukturerer, dvs ændrer, vi på de mønstre, der forstærker den uønskede handling/adfærd. Bagefter udtænker vi måder, hvordan du bedst får afprøvet og trænet disse ændringer. Vi undersøger også bestemte måder du tænker om dig selv og livet, der også spiller ind i , når indlærte vaner skal brydes.

Den gode nyhed er, at det er muligt, at lære at “gøre ting” du længe ikke har turdet, kunnet eller magtet. Måske genoptage aktiviteter, som du tidligere ikke havde besvær med.

Hvad med mine følelser?

Ved at undersøge dine tanker, deres indhold og deres indflydelse, kan vi på mærkbar vis indføre nye forandringer, der påvirker det følelesliv du går og døjer med, der ofte er forbundet med stærke oplevelser i kroppen. Kognitiv terapi er en konkret måde, forskning viser, giver lindring med god effekt. Det er ingen mirakelkur, der ligger meget arbejde bag, men ved at granske nærmere i sammenhængen mellem det der sker og det du tænker mens det sker, kan du helt konkret opdage, hvad der er “i spil”. Herefter kan vi sammen afsøge ny viden og bedre handlemønstre baseret på mere præcise og realistiske fakta. Du vil gøre dig nye erfaringer med at prøve andre adfærdsstrategier end dem, du er vant til med det formål fx at overvinde angst.  Forskellige opgaver vi sammen udarbejder mål for skal afprøves i det virkelige liv. Målet er at du på egen hånd skal tilegne dig nye færdigheder, lære at omsætte nye strategier og kunne klare dig uden mig, som psykolog.

Det kræver stort mod at begynde at konfrontere dig med det, du er fx er rigtig bange for. Sammen finder vi det niveau, du skal kunne mestre på egen hånd.

Forskellige former for angst

Chefpsykolog på Århus Universitetshospital, Nicole Rosenberg, fortæller her i lydfil om forskellige former for angst og hvordan man i den kognitive model behandler angstlidelser.

Her et par links til danske bøger om kognitiv terapi. Generelt om kognitiv terapi, se evt litteratur.

  • Kognitiv terapi: modeller og metoder. Af Merete M.Mørch, Nicole K. Rosenberg.

  • Følelser med fornuft : at styre hvad du føler ved at styre hvad du tænker/Dennis Greenberger, Christine A. Padesky. -1. udgave .

  • Hvis du er facebook bruger, kan du se interview med Aron T. Beck. Beck er den mest kendte psykolog , der udviklede kogntive modeller og terapi til fordel for den psykoanalytisk skoling han forud havde taget uddannelse i.

Hvad er mindfulness egenligt?

Redigeret indlæg af 24. februar 2014

Hvad er mindfulness, som så mange taler om de har udbytte af og som du Hos Psykolog.dk også kan tilbydes.

Her definerer den mest kendte pioner indenfor mindfulness, hvad Mindfulness er i videolinket (2012. 4:33 min) https://www.youtube.com/embed/wPNEmxWSNxg

Her demonstrerer psykolog Jon Kabat-Zinn i et andet videolink (2013, 12:00 min)  en kort mindfulness øvelse.

Hvordan mindfulness kan forandre dit liv.

Center for Mindfulness der i over 30 har forsket i mind/body medicine, der har introduceret denne stressreducerende metode indenfor medicin og sundhedsområdet. I dette videolink (fra 2013, 24:00 min) kan du følge den historiske baggrund for mindfulness udbredelse idag.

Mindfulness-forskning i England

Professor Mark Williams der til daglig forsker på Oxford Universitet i effekten af mindfulness på vores mentale sundhed, forklarer mindfulness som opmærksomhed i dette videolink (fra 2011, 3:32 min)

Det at sætte pris på det, vi er i færd med. Når vi fx på en smuk dag går en tur, at begynde at lægge mærke til og være “klar over” (opmærksom på), at nu går jeg en tur. At være vidende om den handling man er i færd med -mens man gør det.

Mindfulness er med til at hjælpe med at finde ind til stilhed, når vi er konfronteret med stress, angst, bekymring og depression. Vores opmærksomhed “kidnappes” af andre ting, der afleder os, mens vi prøver at koncentrere os om det gøremål vi egentlig er i gang med. Denne forskning har bl.a. fundet at mindfulness hjælper på koncentrationen.

I dette videolink  fortæller professoren bl.a. hvordan mindfulness kan halvere risikoen for at depression vender tilbage, øge trivsel m.m.

 

Overlæge og ph.d. Lone Overby Fjorback fra Aarhus Universitet fortæller i denne forlæsning vist på Danskernes Akademi d. 10. december 2012 på DR2 om mindfulness og hvordan det fx lige så godt kunne kaldes “heartfulness”. Fjorback kommer i videolinket (2012, 19 min)også ind på forskningsforsøg overlægen har gjort på patienter med stress, fibromyalgi og patienter med funktionelle lidelse.

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Sundhed_Sygdom/Mindfulness.htm

At omfavne og normalisere det dømmende negative tankeindhold

Via acceptance og diffusion demonstrerer Steven C. Hayes i  videoklip fra 2013 (på engelsk på 2:52 min) det uregerlige sind (på engelsk) om det negative indhold i vores tanker og hvorledes denne tendens kan være både hensigtsmæssig i nogle henseender men også kan normaliseres ved at distancere sig fra tankens negative indhold, når den er skadelig for en i den dømmende, kontrollerende, og negative strøm af tankerflow rettet mod en selv. Denne tilgang har vundet indpas i Acceptance and Commitment Therapy (3. bølge indenfor kognitiv terapi)

Dr. Russel Harris forklarer ACT “i en nøddeskal” hvordan man med mindfulness lærer at forholde sig anderledes til alt det man kæmper indvendigt med i ens liv i videoklip her fra 2012 (på engelsk 9:36 min)