Hvor kan kvinder udsat for vold få støtte?

Der er flere veje, udover at opsøge en psykolog, der i fortrolighed kan hjælpe dig. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold,  opridser en række muligheder for at bryde tavsheden. Læs mere om disse muligheder (Linket giver også mulighed for at slette spor på din pc.)

Her vil jeg blot nævne døgnhjælpen Hotline 70 20 30 82
Du kan ringe anonymt på tlf. 70 20 30 82. Her kan du – døgnet rundt – tale med personale på et kvindekrisecenter. De kan hjælpe og rådgive dig om, hvad du kan gøre for at komme ud af volden, og støtte dig i, hvordan du og dine børn kan komme videre med et liv uden vold.

Du behøver ikke at stå alene, og der vil for mange være en række overvejelser før man rækker ud og søger hjælp.

-Bliv stærkere af at række ud efter hjælp!