Kan kroppen helbrede sig selv?

Redigeret indlæg af 6. maj 2014

Lissa Ranking, MD, taler her på video (19 min) i en TED talk om kroppens evne til at helbrede sig selv og det som er velkendt, men underprioriteret i forskningen; placebo effekt, spontan selvhelbredelse (spontanious remission) m.m. Masser af kliniske eksempler på patienter der ikke gav op, men overvandt lægernes nedslående prognoser for patientens overlevelse. Lissa har bla. udgivet bogen “Mind Over Medicin -Scientific Proof That You Can Heal Yourself ” med baggrund skepticisme men opfulgt af  hendes grundige forskning, hun også omtaler i sin videotalk (ca 55 min.) hos Google her.

e-bog om depression

e-bog om depression

Redigeret indlæg af 6. maj 2014

Jeg fandt til dig, der vil læse mere om depression en patienthåndbog, som e-bog i dette link Det er en guide til depressive og deres omgivelser. Bemærk bogen er udgivet af et medicinalfirma, Eli Lilly Denmark A/S, hvorfor bogen ikke er upartisk, hvad angår råd om antidepressiv medicinering. Men den er let og overskuelig og for mange er psykoterapi suppleret med medicinering den løsning de sammen med deres læge har fundet bedst egnet.  Patienthåndbogen indledes således:

“Viden og inspiration til depressive og deres omgivelser

Depression er en alvorlig sygdom, der næsten altid kan behandles.

Men alt for mange undlader at søge behandling af skam, fornægtelse

eller uvidenhed. Viden og åbenhed er de vigtigste midler mod

depression. Og så mødet med nogen, der har prøvet det selv.

Denne bog er skrevet til alle de mennesker, der lever i skyggen af en

depression. Både dem, der selv er ramt, og dem der må se på, at et nært

menneske lider. Den er skrevet af behandlere, patienter og pårørende for

at give dig viden, trøst og håb. Og svar på nogle af de mange spørgsmål,

der naturligt opstår i lyset af diagnosen depression.”

Bogen kommer ind på følgende emner:

  • Hvorfor bliver mennesker deprimerede?

  • Hvorfor kommer depressioner igen?

  • Bliver vi mere deprimerede i dag end tidligere?

  • Stress og depression –hvad er hvad?

  • Hvordan finder lægen ud af, hvad jeg fejler?

  • Hvorfor tage medicin mod en depression?

  • Hvad kan jeg selv gøre?

  • Hvad kan mine omgivelser gøre?

  • Bliver jeg nogensinde rask?

Hvad er depression og hjælper samtaleterapi?

Redigeret indlæg af 22. april 2014

Du skal vide at du kan fremstå for omverdenen på en måde, hvor det er svært for andre at opdage, at du lider af en depression. Det er ikke altid lige til at se. Lægen såvel som andre mennesker kan overse det.  Ligesom det kan komme bag på dig selv, at du er ramt af depression, mange mennesker rammes af og heldigvis kan behandles for. Depression er ikke det samme som at være nedtrykt. Hvis du læse lidt mere om depression, symptomer og tegn, har speciallæge Lars Vedel Kessing skrevet om det her.

Her kan du læse lidt om, hvorfor chefpsykolog Irene Oestrich mener, at depressioner bør behandles med samtaleterapi, især den kognitive behandling fremhæves på netdoktor.dk artikel.

Råd til pårørende til depressionsramte

Redigeret indlæg af 22. april 2014

Depressionsforeningen har 10 gode råd til pårørende og det at være pårørende til en der er ramt af depression eller bipolar affektiv lidelse. Se foreningens hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om de mange aktiviteter og tilbud der findes for dig, der selv er berørt af depression eller er pårørende. Bl.a. finder du her Depressionslinien, et tilbud om telefonisk hjælp, drevet af frivillige.

Post Traumatisk Stress Disorder -PTSD

Redigeret indlæg af 21. april 2014

Jeg kan anbefale du sætter dig ind i litteraturen om PTSD, hvis dette har din særlige interesse, også hvad angår diagnostiske kriterier for PTSD. Her vil jeg blot henvise til en informativ vidensportal, særligt om PTSD. Vidensportalen er et samarbejde mellem Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (Psykiatrien i Region Syddanmark), Dansk Flygtningehjælp, DIGNITY – dansk insititut mod tortur, OASIS og Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.

Fjern dig fra belastningen prøv stresstest af stressforsker

Redigeret indlæg af 27. marts 2014

Ledende overlæge og forsker i stress, Bo Netterstrøm kan du høre her på Sundhed på P1, Danmarks Radio i interview af Mette Starch.

I udsendelsen sendt 24. marts 2014 fortæller Bo Netterstrøm om det gavnlige i, at fjerne sig fra den stress, der er “farlig” eller belaster. Enten fjerne belastningen eller det vi bekymrer os om. Og finde et handlingsmønster, hvor man skal gøre noget for at undgå at blive stresset/belastet. Hvis man blot reagerer følelsesmæssigt (eller udelukkende reagerer med følelser), så udretter vi ikke noget, der fjerner os fra stressen, mener han.

Coping sker ved at man:

1) Overvinder det følelsesmæssigt svære (der ikke i sig selv fjerner det der belaster)

2) Handler, dvs. coper, så man bringer sig i en NY situation. Det gælder om at komme et andet sted hen, eller fjerne belastningen, der stresser.

Vanskeligheden er at identificere, hvad det er, der stresser og her anbefaler stressforskeren, at man taler med nogen om det. Det bedste, mener Netterstrøm, er selv at tage stress i opløbet eller skabe ændringer via lederens håndtering heraf på arbejdspladsen og lægens rådgivning og hjælp.

Er der tale om en egenlig stresstilstand og man er så dårlig at man ikke kan varetage sit arbejde, anbefaler Netterstrøm, at man opsøger en ordentlig psykolog eller anden behandler, der hjælper en igennem dette. Han erfaring fra Hillerød Stressklinik er, at langt de fleste kan man bringe tilbage efter stress. Prognosen for at komme sig, er derfor god for dig, der er på vej til at udvikle stress eller allerede er ramt heraf.

Behandling, mener Netterstrøm, handler idag mere om, ikke så meget at behandle på, hvad folk føler, men hvorfor de gør det, hvor han ser kogntiv terapi som en brugbar måde at lave det han kalder problemløsnings-terapi.

Netterstrøm taler i øvrigt varmt for at undgå multitasking, gøre en ting ad gangen, og gøre brug af mindfulness som en af måderne, at håndtere stress, for at tage pauser og “åndehuller” for at være i “nuet” og ikke “på vej” til noget andet.

Bo Netterstrøm har i øvrigt udviklet denne stresstest.

Her er 11 gode grunde til at tage stress alvorligt, skriver ugebrevet A4 af 23.04.14

Kvinder er ikke de eneste, der opsøger psykologer

Redigeret indlæg af 26. marts 2014

Det er især de yngre mænd, der er begyndt at opsøge psykologhjælp. De er ikke så bange for at gå til psykolog. Formanden for psykologforeningen mener at forklaringen ligger i en ændret indstilling til det at gå psykolog og at det bl.a. er blevet mere acceptabelt at tale om følelser efter rødstrømpebevægelsens indtog dets influens på opdragelsen af sønnerne heraf. Flere mænd går til psykolog | Jobindex.